اجرت کشش میلگرد

  • کشش میلگرد در کلیه سایز ها 3 الی 3.5 درصد ضایعات سرتراشی و شستشو دارد .  برای مثال اگر شما 1000 کیلوگرم میلگرد جهت کشش تحویل دهید، 965 کیلوگرم تحویل خواهید گرفت.
  • رسید و حواله بار امانی در محل کارگاه و طبق باسکول گروه صنعتی آتروپات انجام میشود و کلیه مسئولیت بار خارج از کارگاه بر عهده مشتری است .
  •  کلیه سایزها در بازه جدول زیر با دقت دهم و صدم پذیرفته میشود.
  • حداکثر طول میلگرد قابل پذیرش 6.5 متر است .

آخرین بروز رسانیتصویرسایز میلگردقیمت
1399/10/16
اجرت کشش سایز 10 تا 12
اجرت کشش سایز 10 تا 12
کشش از میلگرد خام 12 الی 14 میلیمتر
تومان ۸۵۰
1399/10/16
اجرت کشش سایز 12 تا 14
اجرت کشش سایز 12 تا 14
کشش از میلگرد خام 14 تا 16 میلیمتر
تومان ۸۰۰
1399/10/16
اجرت کشش سایز 14تا 16
اجرت کشش سایز 14تا 16
کشش از میلگرد خام 16 الی 18 میلیمتر
تومان ۷۰۰
1399/10/16
اجرت کشش سایز 16 تا 32
اجرت کشش سایز 16 تا 32
حداکثر میزان کشش 2 میلیمتر
تومان ۶۵۰
مشاوره رایگان از طریق واتساپ